Tag: mực in

Kỹ thuật nạp mực trong in Offset

Biện pháp khắc phục: Thay dao mực mới. Khi gắn dao mực mới vào phải đảm bảo rằng các khoá mực được xoay trả hết lại. Khi dao mực đã song song với lô máng mực thì mới tiến hành

Sự truyền mực trong in ấn

Do ảnh hưởng của độ dày lớp mực nên việc truyền mực tối ưu có thể phụ thuộc vào một số ấn phẩm nhất định. Trong thực tế, để đạt được sự truyền mực 100% là bình thường nhưng các

Những ảnh hưởng của độ dày lớp mực

Gia tăng độ dày lớp mực sẽ làm tăng độ tương phản in và do đó làm tăng độ sắc nét của hình ảnh. Có thể làm tăng hay giảm độ dày lớp mực bằng cách mở lưỡi dao gạt